<< Constant Index

Afterparty: reaction/impressions/intentions

Impressions

Rebecca:
interesse voor collective storytelling, hoe kom je gezamenlijk tot een vertelling (is al een stuk gebeurd met verhaal over man, mensen/kamers in de stad….)- onderzoek naar methodieken, of het mogelijk is om samen tot een vehraal te komen (abstract-concreet)
persoonlijke zoektocht: wat is acteren nog in besmetting van disciplines, welke plaats neem je als actrice daarin in, hoe ziet acteren er dan uit als je de enige acteur bent
hoe kan je verhaal vertellen met computer? Hoe kan digitale interfereren/transformeren?
Tot nu: heel fijn om samen te spelen & improviseren als kinderen; was moeilijk om dat ook nog te doen wanneer er een publiek is, dat heeft ook te maken met tekort aan richting (waarom sta ik hier? Wat sta ik hier te doen? Zolang het spel is, kan ik me uitleven; maar vnaaf dat er een publiek is, stelt zich die vraag), op dit moment is het nog veel te arty-farty/experimenteel; mist inhoud/zin (wordt op dit moment alleen verantwoord als experiment) – waarom-vragen (verhaal over de man en masker, verhouding tussen ons…)

Dorothé
voit le projet comme expérimentation, pas directement comme but de représentation/spectacle finie en soi sans improvisation; le jour où il y a un public (comme maintenant) que cela reste encore un jeu d’improvisation/de quête par rapport aux différents disciplines et la machine et le public qui est plus impliqué – cfr marché aux puces, interventions interminables, que cela reste vivant, il se passent tj des choses
travail avec plusieurs disciplines, premier approche de la technologie, qui est mon grand intérêt
(2D-3D) comment rendre autant vivant l’écran et ce qui se passe sur scène (la relation), parce qu’on est tj occupé de l’écran, comment peut-on jouer avec cela, relation entre humains, humains-machine
relations entre nous qui sommes de backgrounds différents, p.ex. Rebecca qui voit qqch d’un autre point de vue / je n’ai pas besoin d’une histoire pour faire accrocher le public, cela peut rester dans une structure et qqch de très minimaliste et abstrait sans que cela ennuie le public (travailler avec le rhythme/la dynamique) – comment pouvoir trouver un équilibre entre abstraction/concret et jouer avec cela
je l’ai bien vécue: par rapport au temps, l’apprentissage de travailler avec la technologie (la machine prend plus de temps que l’humain en train de jouer), voir maintenant comment organiser le travail pour qm être ensemble/se partager les choses et être un groupe après (j’ai bien aimé le fait d’apprendre à être patiente)

Lot
multidisciplinair: interessant om ieder in zijn eigen discipline te wetne omgaan met een gezamenlijke structuur, heeft geobserveerd welke disciplines er zijn en hoe ze met hetzelfde ding/machine omgaan op hun eigen manier (die ook structuur oplegt in de ruimte)
‘s nachts: hersenen stonden op actief, slecht geslapen omdat ze nieuwe dingen dacht, bracht hersenen echt op gang (andere zaken worden actief, die anders reageren dan anders), bijv had structuur van programmatie van Simon gezien, lijkt op dna-structuur, denkpatroon wordt in die structuur gegoten, wil graag onderzoeken wat dat lichamelijk met je doet/je eigen programmatie kan beïnvloeden – je eigen hersenen lijken als een software te moeten aangesloten worden op de machine om dan te zien wat het allemaal met je doet
wat haar boeit: controle en overgave, in hoeverre kan je iets technologisch beheerse – wachten tot iets geprogrammeerd is tot wanneer tijdens improvisatie het programma tilt slaat, waar laat je de machine toe die zijn gang gaat, waar houdt je controle?
Wil graag een onderzoek – zou graag werken in publieke ruimte brengen (fantasie? Hoe doe je dat?) bijv. shoppingcenter – zien in hoeverre mensen/bezoekers zich bewust zijn van de aanwezigheid van software en erin mee te gaan

An
Voor mij was het idee van collaborativ storytelling het feit dat we in een dig maatschappij leven die een nieuwe stuctuur oplegt/ vorm toelaat. En dat er net zoals in de middeleeuwen met de boekdrukkunst nieuwe vormen zijn uitgevonden zoals de roman, het boek, het auteurschap. Auteurschap is er pas gekomen op het moment dat er geprint kon worden en dus aanspraak op eigendom kon gemaakt worden (versus orale traditie). Door de digitale infrastructuur is het interessant om bestaande consepten in de maatschappij af te toetsen op die digitale structuur. Dat gaat voor mij over auteurschap. Vandaar het collectieve auteurschap (kan dat, hoe gebeurt dat, …) .
Het multidisciplinaire aspect is evident vandaag de dag. Hoe gaat je als maker daarmee aan de slag. Wat betekent dat als je letterlijk al die disciplines samenbrengt. Hoe kan je tot een verhaal komen. Welke methode? Experimenteren met auteurschap heeft gevolg voor de structuur, het resultaat. Wat me interesseert is het proces en hoe je je organiseert om het collectieve te vrijwaren.
Interesse in groepsdinamieken en groepsstructuren. Sterke karakters versus zwakkere. Improvisatie als tool om groepsstructuren bloot te leggen en zelfs te beïnvloeden/veranderen. (uitwerken)
interesse in het fragmentarische: verschillende karakters, mensen, disciplines respecteren en op zich zelf laten staan naast elkaar en met elkaar. Welk verhaal heb je dan?
Zeer goede ervaring met de manier van werken, het respect en de interesse. Inhoudelijk mist het diepgang. Nu is het nog een spel. Als we kiezen voor een spel moet het ook echt een spel zijn. De software laat wel toe om het individuele samen te doen. (idee van een huis met vele kamers). Liefst afstappen van het klassieke format van begin en einde.
Relatie computer-lichaam

Matthias
things should be clear:
– disciplines
– esthetics
interesting as contrasts
Otherwise you get a grey thing

How does he see the suite:
we should have a clear plan
work with more fixed things, spend more time on details and rehearse things
many little scripts – in each world there is a script
do more thinking in Brigittines

it could be a performance, not necessarily with beginning or ending
number game was thought of before, was rehearsed and Matthias was director

Thomas
the number game was very clear
a link with the way you’re filmed, a machine was working with us
must be a story, but not too clear – introducing the question: why are we using it???
the beach worked during the rehearsal
the story can change on every moment, the machine allows this
it breaks up a normal narrative thing

even if you rehearse the small parts, you still will have an improvised form – ad random form – plaine de jeu pour enfants, on peut se mettre dessus de différentes manières, mais la structure est fixe / tobbogan
il faut une structure bien déterminée, il faut être flexible avec le jeu

Laia
one is structure/gameboard
other how we play on it
how can we work focusing in creating this background
do we need first story and each one can build on layers

improvisation will happen when we mix together
we work collectively to work out the structure: define what can I bring to that? Sound/image/colour…
I don’t see relation between numbers, beach, system
now we can start giving sense to this
constrain more the starting point

organistic gameboard with codes
each world comes from different disciplines, share experiences
how do we arrive to the structure?

Prepare the structure collectively, so when we start mixing together and thinking about content when we start working

explain codes to the others/adapt/make them very clear

relation to the audience
travailler avec une autre camera sur le public – changer de camera
joueurs freezent audience choisit
zone for audience (iedereen is een zone’tje) – can be very confrontating

musiciens doivent être dedans vs le son était dedans
on n’est pas acteurs, pour être dans la scène, c’est pour faire qqch
-> possibilité de transformation du son / live-electronics – rester dans leur discipline? Sinon on perd de qualité – plus facile de trouver ta place dans un groupe
Rebecca: différents disciplines, le mélange est intéressant – ça donne un relief, tu vois l’amateur/professionnel, tu peux sortir de ton language, tu peux casser qqch – c’est plus riche – sel & poivre – éviter qu’il y a directement un mélange – add as another element
—> if there is not an intention, it is not clear – take the risk, at the moment you cross this border, makes something happening/you want to tell me something (you decide to stay static, once you decide to go dynamic)

En scène: où sont les musiciens, comment on s’habille?
p.ex. Samuel Beckett, tous habillés comme des moines, sur un jeu d’échecs
habits peuvent avoir un sens symbolique

Encore une contrainte: Il y a deux dimensions à exploiter/tenir en compte: il y a l’écran + la scène

Play in a public space with surveillance cameras
faire dans un metro/parking/shopping center/supermarché/Vlaams Parlement/NAVO
demander Simon ce que cela signifie
place – publiek/functie van camera veranderen; f.ex. Madou: metro is connected to parkings and office building

Fonctionnement
chacun pense à son monde, après on voit si ça fonctionne
personne extérieure: personne qui n’est pas artiste, Kirsty qui n’a pas une discipline fixe mais qui a une vue globale
Ana Smarnovski (Munich)
une ou plusieures personnes
Marie Decorte: ancienne directrice de l’école de danse de Lier
Ludo Van Passel
—> afin de ne pas devenir trop homogénique

s’organiser:
profiter du temps – éviter que tu dois attendre pendant que les gens sont autour de l’ordi
lunch/food/achat

Autres
– sources d’inspiration
video groep amerikanen (check Rebecca): komen samen, beslissen niet op voorhand wat ze gaan doen, geven een performance (kitch, camp)
cfr groep in Brussel (Spanjaarden)
Rebecca: leuk idee: groep mensen, organiseert een weekend, na elk weekend een toonmoment, met publiek, wordt traditie, wordt hype of ritueel, mist een stuk mysterie – dan gaat het puur om een spel, moet ze voor zichzelf op zoek gaan naar manier om goed samen te improviseren voor een publiek (zoektocht naar tools van improviseren…), na tijd wordt duidelijk wat uw functie is, wat functioneert en wat niet.
Waarom? Om het spel spel te laten zijn – plezier van spelen

(met toolkit: zoals de wii heeft iedereen later objscrs in huis)
(creatie met open proces…)
(in bol spelen, zodat 2 en 3-dimensionale in elkaar overlopen)
(ervaring van net: alles klapt open, in aller verschillende richtingen)

mogelijkheid om op verschillende plaatsen tegelijk te doen? Via streaming/webcast…

Comments are closed.